Om nätverket

Hem / Om nätverket

Nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen vill sammanföra kulturarvsforskning med genusforskning.

Nätverket vill öka intresset för, och kunskapen om, relationer mellan genus, sexualitet, nation och kulturarv och att problematisera dessas komplexa samspel i tider av ökad migration.
Genom nätverksarbete, workshops, dialogvisningar och seminarieverksamhet kommer nätverket att arbeta utåtriktat för att bjuda in till samarbete med myndigheter, föreningar och andra inom kulturarvssektorn.

Samarbetet kommer att pågå under 2017-2019 fram till g19, den nationella tvärvetenskapliga genuskonferensen. Nätverkets uppstart finansieras av Riksantikvarieämbetet.

Initiativtagare till nätverket är projektet Unstraight research, Statens historiska museer (Historiska museet, Kungliga myntkabinettet, Tumba bruksmuseum, Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet), The Unstraight Museum, Nationella sekretariatet för genusforskning samt projektet Slöja, regnbågsflagga och manga.

Nätverket Kulturarv och tvärvetenskaplig genusforskning är ett initiativ från projektet Unstraight Research i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. Nätverkets uppstart finansieras av Riksantikvarieämbetet.
Bakom projektet Unstraight Research står en statlig museimyndighet och ett ideellt museum:  Statens historiska museer samt The Unstraight Museum.

Unstraight Research är ett projekt som finansieras av Kulturrådet 2016-2018.
Nationella sekretariatet för genusforskning är sedan 1998 en central aktör på genusforsknings- och jämställdhetsfältet.

Kontakta nätverket på info@genusarv.se.