Om nätverket

Nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen vill sammanföra kulturarvsforskning med genusforskning. Nätverket vill öka intresset för, och kunskapen om, relationer mellan genus, sexualitet, nation och kulturarv och att problematisera dessas komplexa samspel i tider av ökad migration.…

Krönika

Verktyg

Resurser

Hitta oss på