Museerna tar ton i debatten

Nationella sekretariatet för genusforskning går igenom nätverkets panelsamtal i Malmö med sin senaste nyhetsartikel på www.genus.se!

”Sedan hösten 2016 har det förts en offentlig debatt om kulturpolitik och museer. Bland annat har genus- och mångfaldsperspektiv pekats ut som ett hot mot kulturarvet. Vi bjöd in kulturprofiler och representanter från museer för att diskutera debatten, som liknas vid ”en explosion av åsikter”.

 

Läs hela artikeln här: https://www.genus.se/nyhet/museerna-tar-ton-i-debatten-om-kulturarv/

 

Artikelförfattare: Paulin Nande

Fotograf: Vanessa Marko