Fem berättelser om att vara minoritet i queera rum

”Är vita hbtq-personer själva medvetna om sitt eget problematiska beteende? Och vilken roll har Pride i det hela?
För att synliggöra de rasistiska strukturer som finns lika mycket i queera rum som utanför pratade jag med fem hbtq-personer om deras egna erfarenheter och syn på diskriminering inom rörelsen.”

 

ur Benjamin Wirström artikel i Vice.

Läs hela artikeln här