TUMs blogg: Normkritisk kulturarvspedagogik

The Unstraight Museums senaste blogginlägg kommer direkt från Museernas Vårmöte i Malmö:

”Många museer vill öppna upp för nya perspektiv på samlingarna, gärna kopplade till den senaste forskningen på området. Men utställningar är tröga skapelser – både att producera och att förändra när de väl är byggda. Så hur kan flera och nya perspektiv inkluderas i befintliga utställningar? Hur ska det egentligen göras?

 

Mer och mer framstår museets pedagoger som viktiga i arbetet för att vidga perspektiv – och för att visa och diskutera perspektiv och berättelser om sådant och sådana som tidigare marginaliserats av museets historiebruk.”

Normkritisk kulturarvspedagogik