Museer, makt och minne – Nytt nummer av Gränsløs med tema museum!

Ladda ner och läs: Museer, makt och minne
KARIN GUSTAVSSON (RED.) | GRÄNSLØS NR 9 2018
CENTRUM FÖR ÖRESUNDSSTUDIER | ISSN 2001-4961

Innehåll

Karin Gustavsson

INLEDNING

…………………………………………………………………………………………………….. 5

Hans Ruin

MINNETS MAKT

…………………………………………………………………………………………………….. 8

Karin Gustavsson

DEBATTER OCH VERKLIGHETER

………………………………………………………………………….. 20

Anna Fredholm

VEM BLIR IHÅGKOMMEN PÅ ARMÉMUSEUM?

…………………………………………………… 33

Annette Vasström

NÅR MUSEER SÆTTER VERDEN I SYSTEM

………………………………………………………….. 47

Rikke Lie Halberg

130 YEARS OF COLONIAL AND POSTCOLONIAL EXHIBITIONS IN DENMARK

ABOUT THE DANISH WEST INDIES

……………………………………………………………………… 73

Lizette Gradén & Tom O’Dell

HIPPT KULTURARV OCH SAMTIDA SMAKPREFERENSER

………………………………….. 87

Fredrik Bensch

NY MUSEIPOLITIK – AV GAMMAL VANA?

………………………………………………………… 108

FÖRFATTARPRESENTATIONER

………………………………………………………………………………. 120