Kvinnohistoriskt museum och Umeå centrum för genusstudier i pilotprojekt för stärkt samverkan

”Sedan november 2016 har Kvinnohistoriskt museum, Umeå Kommun och Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet fört en dialog om hur ett erfarenhets- och kunskapsutbyte kan utvecklas och fördjupas mellan de två verksamheterna. Nu är arbetet med att gemensamt skriva fram och förankra dokumentet ”Samverkan – förutsättningar, ramar och aktiviteter” klart!”

 

http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/kvinnohistoriskt-museum-och-umeaa-centrum-foer-genusstudier-i-pilotprojekt-foer-staerkt-samverkan-2515890