HÖSTFORUM: ÖPPNA MUSEER?

Ta del av Sveriges museers höstforum:

Vi gör oss beredda på konsekvenserna av att museernas allsidighet och öppenhet nu regleras i lag. Sveriges Museers höstforum direktsändes från Nordiska museet den 29 november kl 13:30–15:15. Titta på YouTube eller Facebook och följ samtalet på Twitter med taggen #oppnamuseer.