HBTQ, NORMER & MAKT – Lärarhandledning

Forum för levande historia har skapat en plattform för lärare att arbeta med frågor kring rättigheter, normer och makt:

 

”Det här materialet handlar om dina och mina rättigheter, och våra möjligheter att vara de vi vill vara. Historien är fylld av människor som stått upp mot normer och lagar som begränsat. Här möter du några av de personer som kämpat för respekt och alla människors lika värde och rättigheter.”

 

https://www.levandehistoria.se/hbtq