Utställning: PRIORITET: MINORITET

Datum: 8 november 2017–2 september 2018
Plats/Lokal: Västerbottens museum, Umeå

I Sverige finns fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar, samt urfolket samer.

Trots att vi har levt sida vid sida i århundraden finns mycket lite samlat och beskrivet i museets arkiv om minoriteternas villkor och liv.

Den här utställningen vill ändra på det. Vi har nu tillsammans möjlighet att fylla ett tomrum så att kommande generationer får en rättvis bild av Västerbotten på 2000-talet. Utställningen är ett öppet rum för medskapande, en pågående samtidsdokumentation. Och ju längre utställningsperioden fortskrider, desto mer innehåll kommer det att finnas.

När utställningen stänger sommaren 2018 är förhoppningsvis rummet fyllt.

http://www.vbm.se/sv/se-and-gora/utstallningar/2017/prioritet-minoritet.html