Les archives suédoises, del 2. Fragment

Les archives suédoises, del 2. Fragment är en utställning som är ett av flera nedslag i en pågående process där konstnärerna Anna Ekman och Cecilia Järdemar tillsammans med den kongolesiske skulptören Freddy Tsimba visar verk med utgångspunkt från glasplåtsnegativ tagna i de svenska missionsfälten i Kongo 1890–1930.

Anna Ekman och Cecilia Järdemar arbetar huvudsakligen med fotografi, och har tidigare utforskat såväl frågor kring religion och myter som blick och identitet i sina konstnärskap. Konstnärerna arbetar med att undersöka de komplexa relationerna mellan Sverige och Kongo runt sekelskiftet genom fotografiskt material från de dåtida missionsfälten. Glasnegativen är utlånade av Svenska Missionsförbundet och har i en del fall inte printats eller arkiverats tidigare. Ur både en fotografisk och historisk synvinkel är det ett intressant material, men de beskriver också en period som vi upplever inte genomlysts tillräckligt och som har inflytande på bilden av Afrika än idag.

Datum: 8 april – 28 maj 2017
Plats/Lokal: Jönköpings läns museum
Stad: Jönköping
Utställning: RUM 203: Les archives suédoises, del 2. Fragment
Länk: http://www.jkpglm.se/Utstallningar/RUM-203/RUM-203-Les-archives/
Fritt inträde