Erik Rödes saga skildrar ett vikingatida försök att kolonisera Nordamerika. Två kvinnor, Gudrid och Frejdis, spelar centrala roller. Rör det sig om historiska personer? Vad vet vi i så fall om dem? Vad vet vi över huvud taget om kvinnor som resenärer under vikingatiden?

Stefan Högberg, författare och föreläsare, berättar.

Evenemanget är kostnadsfritt. Boka din plats här.