Laddar Evenemang

Vägskäl – arkeologin före och efter #utgrävningpågår

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

En konferens arrangerad av Svenska Arkeologiska Samfundet i samarbete med Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet och finansierad av Riksbankens jubileumsfond. Datum: 2-4 april 2020 Plats: Linnéuniversitet i Växjö

Hösten 2017 öppnade #metoo-rörelsen mångas ögon för kvinnors situation i utbildning och arbetsliv där sexuella trakasserier varit vanligare än många trott. Vittnesmål om allt från systematisk underordning till sexuella övergrepp chockade många. Totalt lanserades 65 branschspecifika upprop, där arkeologin representerades genom #utgrävningpågår och #akademikeruppropet där missförhållanden uppmärksammandes både inom uppdragsarkeologin och universitetsvärlden. Efter de många vittnesmålen har flera organisationer och institutioner inom arkeologin visat en vilja till förändring och tagit flera steg för att motarbeta dessa missförhållanden. Vi vill med denna konferens belysa de strukturella faktorer som ligger bakom problemen, både genom att klargöra utvecklingen över tid och genom att studera dagens situation. För att göra dessa strukturer synliga behövs analyser av generella drag snarare än fokus på enskilda vittnesmål. Vi vill framför allt fokusera diskussionen på de formella och informella maktordningar i utbildning och arbetsliv, vilka gett upphov till en kultur präglad av manlig hegemoni och kvinnlig underordning. Det är således nödvändigt med en noggrann belysning av förhållanden inom vårt fält, t.ex. gällande lönestrukturer och praxis vid medelstilldelning och tjänstetillsättningar. Vi behöver även göra utblickar till andra discipliner, andra arbetsmarknader och även andra länder. Genom att på dessa sätt synliggöra strukturerna blir vägarna till att åtgärda problemen tydligare. För att komma tillrätta med problemen och stärka det förebyggande arbetet mot sexism och sexuella trakasserier krävs både tydliga policydokument och handlingsplaner, men också en förändrad praxis. Vi vill med denna diskussion anta utmaningen från #utgrävningpågår och gå vidare i diskussionen och formulera en vision för en mer jämställd arkeologi i framtiden.
Svenska Arkeologiska Samfundet är en branschorganisation som grundades 1947. Vi har idag ca 600 medlemmar. Samfundets syfte är att stärka samverkan mellan olika grenar inom svensk arkeologi samt iakttaga branschens intressen. Styrelsen består av ledamöter från universiteten, uppdragsarkeologin, museerna, Riksantikvarieämbetet och byggbranschen. Läs uppropet och vittnesmålen på arkeologiskasamfundet.se. Vi inviger konferensen på Teleborgs slott i Växjö på eftermiddagen den 2 april. Keynote-talare är Prof. Robin Nelson, Santa Clara University, USA och Sara Perry, University of York, Storbritannien. Föreläsningen följs av en middag till självkostnadspris. De efterföljande två dagarna hålls på Linnéuniversitet i Växjö.

Call for Paper Vi välkomnar nu paper till konferensens fyra sessioner. Vänligen skicka in ett abstract om max 300 ord till vagskal2019@gmail.com. Deadline för abstracts är 1 februari 2020
1. Från 1800-talet till #utgrävningpågår – arkeologihistoriska aspekter på kön, makt och kunskapsproduktion

2. Verktygslåda för förändring – teoretiska perspektiv på kön, makt och vetenskap

3. Sexism och könsmaktsordning i dagens arkeologi – universitetet, myndigheterna, museerna och uppdragsarkeologin
4. Hur går vi vidare? Framtidsvisioner för en jämställd arkeologi

Anmälan Anmälan till konferensen görs på vagskal2019@gmail.com. Konferensen är kostnadsfri, men anmälan är bindande. Utebliven närvaro debiteras med 500 kr. Ange också om du vill anmäla dig till konferensmiddagen på Teleborgs slott den 2 april. Middagen kostar 400 kr, exkl. dryck. Anmäl er senast 28 februari 20 20 .

Välkommen till Vägskäl! Svenska Arkeologiska Samfundet och Linnéuniversitetet genom Ingrid Berg, Sophie Bergerbrant, Åsa Berggren, Fredrik Ekengren och Liv Nilsson Stutz

Information

Start: 02 april
Slut: 04 april
Kostnad: Gratis
Kategori EvenemangKonferens

Plats

Plats: Växjö
Adress: Växjö,
+ Google Map

Arrangör

Organisatörens namn: Svenska Arkeologiska Samfundet