Lördag 13 oktober kl. 10.00-11.00

Välkommen på frukost med samtal och reflektioner från utställningen id:TRANS, och om det interregionala projektet “HBTQ och normkritisk kompetens”.  Medverkar gör Maria Oldenmark, kulturchef Region Västernorrland, och Maria Sundström, utställningsproducent. Frukosten avslutas med en visning i utställningen “Konstinjektion II – med andra glasögon”.